___

___

___

___

___

___

عصاره گیر hurom مدل H22

عصاره گیر hurom مدل H22

*hurom مخترع و اولین تولید کننده عصاره گیر در دنیا

*استفاده از سیستم عصاره گیری کند

*آبمیوه ی شفاف و پالپ دار به واسطه ی سیستم انحصاری hurom

*مدل تمام صنعتی برای مصارف بالا

*خروج تفاله به صورت خودکار

*آبگیری کلیه میوه جات_سبزیجات_مرکبات(آبمیوه کوکتل)

*ساخت انواع رسپی از قبیل سس

*شست وشوی بسیار اسان

*کیفیت بسیار بالای قطعات

*دارای یکسال گارانتی 

*امکان بازدید از محصول

عصاره گیر hurom مدل H34

عصاره گیر hurom مدل H34

*hurom مخترع و اولین تولید کننده عصاره گیر در دنیا

*استفاده از سیستم عصاره گیری کند

*مجهز به خورد کن در بالای دستگاه جهت خورد کردن قبل از عصاره گیری

*آبمیوه ی شفاف و پالپ دار به واسطه ی سیستم انحصاری hurom

*خروج تفاله به صورت خودکار

*دارای ظرف مخصوص تفاله

*آبگیری کلیه میوه جات_سبزیجات_مرکبات(آبمیوه کوکتل)

*ساخت انواع رسپی از قبیل سس

*شست وشوی بسیار اسان

*کیفیت بسیار بالای قطعات

*دارای یکسال گارانتی 

*امکان بازدید از محصول

عصاره گیر hurom مدل H9

عصاره گیر hurom مدل H9

*hurom مخترع و اولین تولید کننده عصاره گیر در دنیا

*استفاده از سیستم عصاره گیری کند

*آبمیوه ی شفاف و پالپ دار به واسطه ی سیستم انحصاری hurom

*خروج تفاله به صورت خودکار

*آبگیری کلیه میوه جات_سبزیجات_مرکبات(آبمیوه کوکتل)

*ساخت انواع رسپی از قبیل سس

*شست وشوی بسیار اسان

*کیفیت بسیار بالای قطعات

*دارای یکسال گارانتی 

*امکان بازدید از محصول

عصاره گیر hurom مدل H7

عصاره گیر hurom مدل H7

*hurom مخترع و اولین تولید کننده عصاره گیر در دنیا

*استفاده از سیستم عصاره گیری کند

*آبمیوه ی شفاف و پالپ دار به واسطه ی سیستم انحصاری hurom

*خروج تفاله به صورت خودکار

*آبگیری کلیه میوه جات_سبزیجات_مرکبات(آبمیوه کوکتل)

*ساخت انواع رسپی از قبیل سس

*شست وشوی بسیار اسان

*کیفیت بسیار بالای قطعات

*دارای یکسال گارانتی 

*امکان بازدید از محصول